Hoʻoponopono

Czym jest?

Hoʻoponopono to prastara hawajska praktyka pojednania i wybaczania. Metoda duchowego oczyszczania polegająca na wybaczaniu sobie, i tym samym, innym oraz umożliwiająca uzdrowienie ciała emocjonalnego i fizycznego. Samo słowo oznacza uporządkowanie, naprawienie, oczyszczenie, przywrócenie do najlepszego stanu. Stosowano ją dla pojednania waśni, najczęściej w rodzinie, gdzie siadano w kole i praktykowano tę technikę.

Na czym polega?

Powtarzając 4 wyrazy: KOCHAM CIĘ, DZIĘKUJĘ, WYBACZ MI I PRZEPRASZAM oczyszczasz siebie energetycznie jak i daną sytuację, która wywołała u Ciebie niskie wibracje, gorsze samopoczucie lub złe, niesłużące emocje. Można powtarzać wszystkie 4 wyrazy jeden po drugim lub wybrać 1 lub 2 lub 3 z nich. Można je powtarzać w dowolnej konfiguracji. Ważne, żeby je powtarzać – jak mantrę. Najlepiej, żeby kierowane były do boskiej mocy, Boga, Najwyższej Istoty Wszechświata lub kogokolwiek wierzysz. Jednak z mojego doświadczenia wynika, że pomaga także powtarzanie wyrazów z intencją skierowaną do konkretnej osoby lub sytuacji, wyobrażając to sobie oczyszczam wtedy konkretnie tą daną osobę i sytuację, a jednocześnie siebie.

Czy to działa?

Wszystko zadziała jeśli w to uwierzysz:) A czym jest wiara – mocą, która napędza nasze istnienie, rozwija, wspiera i daje poczucie jedności z Wszechświatem. Powtarzając hawajską mantrę uwierz w jej moc, a zobaczysz, że oczyścisz siebie i świat wokół Ciebie.

Metoda jest bardzo łatwa i przyjemna, nie wymaga zaangażowania osób, które mogą być przyczyną naszego stanu niższych wibracji (chociaż tak naprawdę to my jesteśmy tego przyczyną i sama metoda oczyszczania dotyczy tego, żeby oczyszczać siebie, a poprzez to oczyścimy jednocześnie daną sytuacje czy relację) lub których nie ma już z nami, a więc nie mamy nawet fizycznej możliwości spotkania się z nimi.

Co jest najważniejsze w tej metodzie oczyszczania?

Osiągnięcie punktu zero, punktu w którym jest się zawieszonym pomiędzy energią Ziemi, a energią Wszechświata. Jest się w pełnej zgodzie ze sobą samym, a tym samym także z otaczającym Cię światem. Dla mnie ten punkt można porównać do stanu medytacji, kiedy jest się „in allignment” czyli w stanie kiedy czujemy naszym ciałem emocjonalnym i fizycznym, że jesteśmy w odpowiednim momencie i miejscu. Gdzie nie potrzebujemy rzeczy, dóbr materialnych, nie potrzebujemy jedzenia, nie mamy żadnych zmartwień, zmagań, wyzwań. Wszystko jest tak, jak powinno być. Jesteśmy wtedy najjaśniejszą istotą boską, idealną samą w sobie, jedyną i wyjątkową i w takich wibracjach i z taką energią odbieramy świat zewnętrzny. Powiedziałabym, że to stan doskonały, który – wbrew pozorom – jest bardzo łatwy do osiągnięcia:) Czego Wam i sobie życzę.

Kocham Cię, dziękuję, przepraszam, wybacz mi proszę.


What is Ho’oponopono?
It’s the ancient Hawaiian practice of reconciliation and forgiveness; a method of spiritual cleaning wherein you learn to forgive yourself and thereby others and heal your body and spirit. The word means to fix, order, clean or simply return to a proper state. This practice was commonly implemented in family disagreements or feuds, to find a common agreement.


What does it look like?
Repeat four phrases: I LOVE YOU, THANK YOU, I FORGIVE YOU, I’M SORRY. By doing this you are cleansing yourself of negative energy and the situation, which created low vibrations and unwanted emotions. You can repeat all four phrases or choose a combination of them that suits you. It’s just important to repeat them like a mantra. It’s best if you direct this towards a higher power or the universe, whatever your belief. From my own experience, it’s also helpful to set an intention towards a particular person or situation. Imagine you are cleaning that thing of negative energy.


How does it work?
Anything will work, if you only believe 😉 Faith is a strength that powers our being, evolution and connection to the Universe at large. When repeating this Hawaiian mantra, believe in its power and you’ll see your circumstance slowly changing. This method is very easy and enjoyable and it doesn’t require you to be fully engaged or be in a state of high vibrations. Although, of course, when we cleanse and reset we also cleanse and reset the negative situation itself.


What’s significant about Ho’oponopono?
The goal of this practice is to enter into an equilibrium, somewhere between the energy of our planet and that of the Universe. To be aligned with yourself and the world around you. This is comparable to a state achieved during meditation, when you feel in your body and your spirit
that you’re in the right place; when you don’t feel the need for material goods and face no overwhelming challenges. Everything is as it should be. In this state you are the brightest being, unique and perfect in yourself. In this state and with these vibrations it’s best to receive the world around you. I’d say, that’s an ideal state and, perhaps counterintuitively, truly easy to achieve. I hope that you can experience it too.


I love you, thank you, I’m sorry, forgive me please
.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: