Transformacja / Transformation

Transformacja jest niczym innym jak przejściem naszej duszy ze Źródła Energii, z którego wszyscy pochodzimy, na Ziemię (w naszym konkretnym przypadku, bowiem są inne miejsca we Wszechświecie, gdzie dusze schodzą by móc wzrastać). W naszym ludzkim rozumieniu, życie i śmierć są cyklami istnienia duszy. Życie jest tutaj na Ziemi, gdzie dusza po dokonaniu pełnego przygotowania przed zejściem na Ziemię – a więc wyboru scenariusza potrzebnego do przeżycia i doświadczenia wydarzeń, które mają na celu pomóc jej wzrosnąć – przychodzi na świat ziemski w postaci małego człowieka. Jednak w momencie transformacji zapomina o scenariuszu i zaczyna żyć, jakby nieświadomie realizując przygotowany wcześniej scenariusz. Dlatego tak istotne jest, żeby człowiek nawiązał tu na Ziemi kontakt ze swoją duszą. W tym pomaga duchowość i medytacja. Medytacja jest drogą do duszy, podczas wyciszenia na bodźce świata zewnętrznego możemy złapać kontakt z duszą (inaczej naszym wewnętrznym ja) i poznać jej marzenia i przeznaczenie. Jakie są sygnały tych marzeń i celi? Najczęściej są to wszystkie rzeczy i działania, które sprawiają nam przyjemność, czyli np. gotowanie, śpiewanie, pisanie. Są to także najczęściej rzeczy i działania w kierunku których jesteśmy utalentowani. Można by więc podsumować, że są to nasze talenty i płynąca z ich wykonywania przyjemność. Jeśli połączymy te dwa aspekty to, według mojej oceny, mamy przepis na sukces😊Zdarza się jednak dosyć często, że jeśli dusza ma do przepracowania ważny aspekt, to jej przeznaczeniem jest wzrosnąć w tej dziedzinie z którą, powiedzmy jest jej nie po drodze i jest dla niej dosyć problematyczna. Przypuśćmy, że ktoś ma silne poczucie lęku przed bliskością. Co się wtedy najczęściej wydarza? Otóż otrzymuje życie z duszami o podobnym poczuciu lęku przed bliskością aby zmierzyć się z tym wyzwaniem i przełamać lęk. Ponieważ bliskie osoby mają podobne uczucie lęku – sprawa jest jeszcze bardziej trudna i skomplikowana. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. W moim odczuciu nasza planeta Ziemia ma jedno najistotniejsze wyzwanie – “komunikację międzyludzką”. Według mnie jest to największe wyzwanie dusz przybywających na Ziemię. Komunikacja w relacjach, i to w jakimkolwiek układzie – żona i mąż, rodzic i dziecko, podwładny i szef, przyjaciele, głowy państw, itd. – jest największym wyzwaniem. Dlatego tak istotne jest jasne wyrażanie swoich myśli, potrzeb, a także stawianie granic dla naszego własnego dobra. Przy jednoczesnym poszanowaniu opinii czy stanowiska drugiej osoby! Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, cele, marzenia. Nie ma dwóch identycznych rzeczywistości, bo każdy z nas ma swoją rzeczywistość. Powiedzmy, że idziesz z przyjacielem ulicą i widzisz młodą kobietę z burzą jasnych loków jadącą na niebieskim rowerze. Ty zauważysz niebieski rower, zachwycisz się nim i pomyślisz – o tak chciałbym mieć podobny rower! A Twój przyjaciel zwróci uwagę na włosy młodej dziewczyny i pomyśli – o tak jakie przepiękne blond loki ma ta dziewczyna! Chodzi o to, że ta sama sytuacja jest widziana innymi oczyma przez dwie różne osoby. W związku z tym nie ma dwóch takich samych rzeczywistości. Każdy z nas ma inną indywidualną, niepowtarzalną percepcję świata i poprzez tę percepcję widzi i odczuwa świat. Ale wracając do duszy, w właściwie do jej transformacji to dusza dokonuje dwóch podstawowych transformacji – przy przyjściu na Ziemię i przy opuszczeniu Ziemi. Przy opuszczeniu faktycznie ciało ludzkie umiera, bowiem niedoskonałe starzeje się i niestety już nam dobrze nie służy. Dlatego dusza musi je opuścić. Chociaż z drugiej strony, w tej swojej niedoskonałości, fantastycznie nam służy jako narzędzie do czucia i przeżywania naszymi zmysłami, a także do wzrostu. Mając to na uwadze nie należy bać się ludzkiej śmierci, tylko traktować ją jako cykl istnienia naszej duszy. Wszyscy pochodzimy ze Źródła Energii, gdzie pole energetyczne jest bardzo silne, nasze ciała ludzkie nie wytrzymałyby takiego silnego i mocnego pola energetycznego. Nasze dusze spotykają się w Źródle Energii tworząc kolejne scenariusze życia na Ziemi tak, aby poszczególne dusze wzrastały. Transformacja jest jedynie przejściem z jednego stanu w drugi. Dusza nigdy nie umiera. Mając to w naszej świadomości wierzę, że będzie Ci łatwiej przejść na drugą stronę, a także pogodzić się z tym, że bliskie Ci osoby przeszły transformację. Dzisiaj jest taki dzień dla mnie. Moja jedyna, ukochana i przepiękna Silvia jest już blisko rok po transformacji. Jej piękna dusza jest silna i bardzo jasna. Jednak scenariusz jej życia na Ziemi przewidywał bolesny nowotwór zakończony transformacją. Czy czuję smutek? Tak czuję. Czy czuję niesprawiedliwość? Tak czuję. Miała szalenie kochającego ją męża i całe życie ziemskie przed sobą. Czy jestem z tym pogodzona? Tak jestem. Jest jej dobrze. Widziałam ją tam na górze i rozmawiałam z nią. Spotkam się z nią po mojej transformacji.


Transformation is the journey of our souls from the Energy Source, from which we originate, to Earth (in our case, because there are various different places in the universe where souls can descend and develop). In our understanding, life and death are the cycles of existence of the soul. Life exists on Earth where the soul descends and takes on the form of a child, after choosing a predetermined path that will help it evolve during its time on the planet. However, in the moment of descent, the transformation, the path or the scenario is forgotten so that the soul can follow it without conscious knowledge. That’s why it’s crucial that a person connects with his or her soul, here on Earth. Meditation and spirituality are great conduits for that. Meditation connects us with our souls and lets us see their destiny by drowning out the noise of the external world. What are the symptoms that allow us to take notice of this destiny? Most often they are actions that bring us joy, be it cooking, singing or writing. We frequently find that this is also where our talent lies, so we can say that by noticing what brings us joy we discover our individual talents. In my opinion, this can lead us to a path of success.

That said, it may also be the case that our soul first needs to resolve a difficulty in order to evolve and reach its destiny. For example, some people have a deep-rooted fear of vulnerability and being close with others. What happens then? That person will be purposely faced with people who share an equal fear, being forced to collectively work to overcome this inability to be close and connected. Now let me digress:

I believe that Earth has one essential challenge: interpersonal communication. This is the greatest challenge for the souls that descend onto this planet. Thorough communication within relationships, be them familial, marital or professional, etc., can prove to be very difficult. That’s why it’s so important to fully express our thoughts, needs and to set boundaries, while also respecting that of other people. Each one of us has different goals, dreams and desires, so we can say that each one of us lives within a unique reality. For example, if two people are walking and they notice a girl with blonde hair riding a bicycle one of them will focus on the girl’s luscious hair, while the other one will pay attention to her brand new bicycle. Our individual perception of the world influences the way we are in the world. So let us return to the soul:

The soul transforms twice, when descending to Earth and when ascending from it. When the soul ascends from Earth, the human body dies as it is a necessarily aging organism. The body would not survive the strength of the electromagnetic field of the Energy Source, where souls reside.

The eternal soul must then leave the body. Despite our bodies’ imperfections it is through them that we feel, perceive the world and are able to evolve. Therefore we should not fear death but see it as a transformation of our souls, a natural cycle in their eternal life. Our souls meet within the Energy Source, creating ever new scenarios for life on Earth, so that individuals souls could ascend. Transformation is simply a journey from one state of being into another one. The soul is immortal. I believe that keeping this in mind will make it easier for you to undergo the journey and be at peace while thinking of your loved ones who are no longer with you, here on Earth. I think about this today. My dearest, loved and beautiful Silvia transformed almost a year ago. Her soul shines bright and strong. Her earthly destiny was to endure the pain of cancer that ultimately led to her transformation. Of course, I feel sorrow and think about the injustice of it all. Silvia had a loving husband and an entire life to live here on Earth. However, I know that her soul is doing well. I feel at peace with that. I saw her and spoke with her from down here and, after my own transformation, I will meet her.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: