O prawie przyciągania / The law of attraction

To na czym skupiasz swoją uwagę rośnie. To zdanie należy jak mantrę powtarzać i do niego się stosować. Dlaczego? Otóż to o czym myślisz, co czujesz i w co wkładasz swoją cenną energię zaczyna wibrować, innymi słowy żyć, i w końcu manifestuje się. Ponieważ dla Wszechświata jest to czysta informacja, że tego sobie życzysz, że to ma się spełnić, bo w to wkładasz swoją energię i cały czas o tym myślisz. Trochę to działa jak samospełniająca się przepowiednia. Dlatego tak istotne jest, żeby Twoje myśli skupiały się na pozytywnych rzeczach, na tym co faktycznie chcesz,  żeby się stało. Niestety zostaliśmy wychowani w kulturze skupiania się na negatywnych aspektach, żeby się na wszelki wypadek zabezpieczyć przed porażką czy rozczarowaniem i dlatego tak wielu z nas nie potrafi wyswobodzić się z tego samonapędzającego się koła powtarzających się negatywnych zdarzeń lub nie potrafi podnieść się ponad takie życie na średnim poziomie, bo nawet jak myślimy pozytywnie, to za chwilę znowu zaczynamy nasze rozważania w ciemnych kolorach, więc nie jesteśmy w stanie unieść się ponad to w kierunku wysokich wibracji. Wytłumaczę to na przykładzie. Przypuśćmy, że masz mieć rozmowę o pracę, przygotowujesz się do niej, wszystko jest ok ale nie możesz przestać myśleć, że zapewne znowu coś pójdzie nie tak i powiesz jakąś bzdurę, albo nie będziesz wiedzieć jak odpowiedzieć na pytanie, albo osoba z którą się spotkasz na pewno będzie niemiła, złośliwa i źle do Ciebie nastawiona. Ogólnie zaczynasz się bać i stresować. Brzmi znajomo? 🙂 No właśnie, myśląc w ten sposób przyciągasz do siebie sytuację dokładnie w takiej wibracji – wibracji lęku. Lęk co prawda nie ma najniższej wibracji ale zdecydowanie jest na bardzo niskim poziomie. Podobnie jest z naszym automatycznym myśleniem w stylu „na pewno mi się nie uda”, „inni mają lepiej niż ja”, „do niczego się nie nadaję” itd. Koniec z tym. Należy przetransformować nasz sposób myślenia i za każdym razem jak dopadają nas takie myśli powiedzieć sobie w duchu – stop i zacząć myśleć dokładnie odwrotnie, czyli „poradzę sobie”, „jestem świetna i wszystko mi wychodzi”, „jestem odważna, a każda rozmowa o pracę jest dla mnie ekscytująca”. Co jednak ważne. Takiemu myśleniu ma towarzyszyć wiara w to. Nie można wykonywać tego mechanicznie i na siłę. Ok powiedzmy, że na początku możemy się faktycznie lekko zmuszać, żeby nauczyć się zwracać na to uwagę i móc szybko przetransformować nasze myśli z negatywnych na pozytywne ale należy w to wkładać wiarę i zaufanie. Jeśli wyjątkowo ciężko Ci jest poradzić sobie z lękiem, to przekuj go w ekscytację. Obie emocje podobnie działają na nasze ciało i umysł, z tymże ekscytacja jest pozytywna, bo łączy się z niewiadomą i chęcią poznania jak to będzie. Pomyśl, że ta przytoczona przeze mnie rozmowa o pracę to fantastyczna sposobność, żeby poznać kogoś nowego, nauczyć się czegoś więcej o miejscu pracy w którym masz być zatrudniony, to możliwość poznania siebie samego – najważniejszej osoby na świecie i dowiedzenia się jak reaguje i czuje się w danym momencie. I co najważniejsze – uśmiech! Im częściej będziesz się uśmiechać, choćby do siebie samego albo do swoich myśli, tym bardziej będziesz skupiać swoją uwagę na pozytywnych stronach życia i takie też wydarzenie i sytuacje – zgodnie z prawem przyciągania – będziesz do siebie przyciągać:)


What you focus your mind on grows. Treat this sentence as your mantra. Why? Because what you think about, feel and spend your precious energy on, begins to vibrate, or become alive, and finally manifests itself. Your concentrated thoughts about what you want and wish for serve as information for the universe that this is energy well spent and that what your thoughts should become reality. Think of it as a self-fulfilling prophecy. That’s why it is crucial for your wellbeing that you focus on positive thoughts and the things you actually want in life.

Unfortunately we have been conditioned by our culture to focus on the negative aspects of life, as to prepare for the worst and to avoid disappointment or failure. Many of us don’t know how to break this cycle of negative thinking or raise ourselves out of stagnancy. Even if we begin to think positively for a moment, something bad will happen and we’ll quickly return to gray thoughts. Existing in this way makes it very difficult to reach high vibrations. Let me explain further using an example:

You are getting ready for a job interview and everything is going seemingly well, but you can’t escape the thought that you will say the wrong thing or won’t know how to answer a question or, worse, your interviewee will be mean and distant. Naturally, you will begin to worry and stress out. Sounds familiar, no? By putting yourself in a negative mental state you are ultimately attracting circumstances with a low vibrational energy, as emitted by fear. Fear does not have the lowest vibrations of all, but it is definitely on the low side of the spectrum. This is also the case for our habitual negative thinking, such as “it won’t work out,” “others are surely better than me,” or “I’m no good.”

There’s no need for thoughts like these. We should strive to change our mode of thinking from negative expectations to the exact opposite. If you hear negative thoughts coming in, turn them around and think to yourself, “I will do it,” “I’m great and successful,” “I’m brave and can find every conversation exciting.” The thing is, you should also believe these thoughts. It’s not enough to say them, but you need to trust them as well. Surely, at the beginning you can adopt the “fake it till you make it” mentality so as to force yourself to change your thinking and translate your thoughts from negative to positive. However, you also have to believe that you will in fact make it!  If you are struggling with fear try to translate it into excitement. Both sensations function similarly in agitating the mind and the body, but excitement is a positive sensation because it involves curiosity for the unknown. In the case of the job interview, you can begin thinking about how great of an opportunity it is to meet someone new, learn something about your potential workplace and, most importantly, learn something about yourself – the most important person here – your emotions and reactions in the given moment. And remember to smile! The more you smile, even just to yourself, the more you will focus on the positive aspects of your life, and in turn – according to the law of attraction—you will attract more positive things into your life.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: