Odpuszczenie kontroli / Letting go of control

Czy zdarza się, że masz poczucie zupełnego braku królowania nad swoim życiem, a także towarzyszy Ci nieprzyjemne uczucie jakoby Twoje życie było jedynie dodatkiem do życia innych, gdzie jesteś jednostką spełniającą żądania i polecenia innych? Myślę, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu odczuwał dokładnie to uczucie. Czy to będąc matką, która ogarnia dzieci, dom i pracę, czy to będąc dzieckiem i słuchając dorosłych, czy będąc w pracy i słuchając przełożonych lub kolegów, a może są i tacy, którzy utknęli w niekończącym się kole odczuwania tego w kontakcie ze światem zewnętrznym. Wiesz co to oznacza?  Że jesteś reakcją na świat zewnętrzny (ewentualnie jego cichym obserwatorem), a nie kreacją tego świata. Jest to ogromna różnica, która diametralnie wpływa na Twoje samopoczucie, wysokie wibracje i manifestowanie pragnień. Jeśli sobie to uświadomisz należy to od razu zmienić. Jak to zrobić? Przede wszystkim zatrzymaj się, zwolnij i oddychaj. Pomoże Ci w tym medytacja (pisałam o niej w osobnym poście), a także odpuszczenie kontroli i zadaniowości (zresztą to jest także niezbędne do otwarcia się na manifestacje). Większość z nas jest zadaniowa i jest nauczona kontrolowania siebie i otoczenia. Wtłoczeni w schemat/system czujemy się jakby nasze życie nie należało do nas. Odpuść zadaniowość, nic się nie stanie jeśli nie zrobisz zaplanowanego prania, dziecko nie odrobi lekcji lub projekt nie zostanie dokończony w pracy. Świat nadal będzie istniał, a Ty przynajmniej poczujesz się lepiej wyrywając się z koła samonapędzającego się systemu, którym rządzi zadaniowość. Odpuść kontrolowanie, nie ma znaczenia czy dziecko zje obiad czy nie, nie ma znaczenia czy mąż wywiesi pranie czy nie, czy zespół wykona projekt na czas czy nie. Te wszystkie elementy są tak naprawdę bez znaczenia. Dlaczego? Bo nie masz na nie wpływu. Nie jesteś tutaj by kontrolować wszystkich i wypełniać zadania (często zresztą zupełnie nie swoje). Jesteś tu po to, żeby cieszyć się życiem i tworzyć je dokładnie tak, jakbyś chciał, żeby wyglądało. Zatem odpuść kontrolowanie tu i teraz. A jeśli jest Ci wyjątkowo trudno to odpuścić to rób to małymi kroczkami i komunikuj od razu światu zewnętrznemu zmianę. Powiedz dziecku, że nie masz wpływu na to czy zje obiad ale jak nie zje to będzie później głodne a Ty nie przygotujesz mu jedzenia, bo będziesz np. czytać książkę albo wyjdziesz na spacer (oczywiście mowa o starszym dziecku, niemowlaka nie zostawiaj bez opieki, poproś jednak o pomoc bliskich lub zatrudnij nianię, żeby Ci pomogła i żeby Twoje życie było przyjemnością). Powiedz mężowi, że nie masz wpływu na to czy wywiesi pranie czy nie ale Ty tego nie zrobisz więc jest szansa, że pranie zgnije i ubrania do niczego nie będą się już nadawać. Powiedz zespołowi, że nie masz wpływu na to czy zrobią projekt na czas ale jak nie zrobią to nie otrzymają premii i jest spore prawdopodobieństwo, że atmosfera w zespole się popsuje. Chodzi o to, żebyś nie brał na siebie obowiązków i stresu wynikającego z kontrolowania wszystkich dookoła. Ty masz sprawić, żeby Tobie było dobrze z samym sobą i w relacji ze światem. I uwierz mi jeśli się na tym skupisz to i świat zewnętrzny zacznie inaczej rezonować w imię prawa przyciągania na zasadzie wysokich wibracji. Rób swoje, uśmiechaj się i ciesz się życiem i komunikuj się tak z innymi, jak byś sam chciał, żeby inni komunikowali się z Tobą. Kreuj swoje życie i nie reaguj na bodźce świata zewnętrznego bez zastanowienia, „po staremu” i w sposób w jaki reaguje większość ludzi. Zmień to i zacznij kreować swoją przestrzeń, spójrz na życie zupełnie z innej – wewnętrznej strony, a zobaczysz, że odpuszczenie jest wybawieniem i prowadzi do poczucia szczęścia:) Tego Ci życzę z całego serca!


Do you ever feel like you lack control over your life or that you’re a side character, simply doing things for others around you? I’m confident that each one of us has felt like this at least once in their lifetime. Whether you’re a busy mom juggling work and home life, a child listening to adults, an office employee following your boss and colleagues or just feeling sidelined in contact with others, this is a common occurrence. Do you know what this means? It means that you’re reacting, or maybe quietly observing, the external world rather than creating it. The difference between these actions is huge and affects your wellbeing, vibrations and manifestations. When you realize you are not the author of your reality, you should actively try to change it.

But how should you do that? First of all, pause, slow down and breathe. Meditate (about which I wrote in an earlier post), and let go of control and a work-oriented mindset, which will also open you up to manifestations. Most of us are work-oriented and taught to control ourselves and our surroundings. However, placed in a system we can feel as if our life does not belong to us. If you let go and don’t do the laundry, finish a project at work or your child doesn’t do homework, nothing will happen. The world will not end, but you will feel better breaking the cycle of overworking. It doesn’t matter if your partner hangs up the laundry himself, your child doesn’t eat dinner or if your team doesn’t finish their work. Why not? Because you don’t have control over these situations. You’re not here to control others and perform tasks, which are often not even your responsibility. You are here to take satisfaction from life and create it according to your wishes. So let go of control today.

If you are struggling with letting go, do it slowly, step by step, and begin communicating it to the external world. Tell your child that you can’t make them eat, but if they don’t you won’t have time to prepare another meal later. Instead you’ll be reading or taking a walk. (Here, of course, I’m talking about an older child and not a toddler, who’s needs have to be met. In this case you can ask your family or hire a babysitter to help you make your life more pleasing). Tell your husband that you can’t make him hang up the laundry but you won’t do it and the clothes may eventually rot. Tell your team at work that you can’t make them finish their work but if they don’t they won’t receive a bonus and it’s likely that the atmosphere won’t be as nice. The point is that you can’t control everyone around you and stress about it. You are the one that can improve your wellbeing and how you feel in the world. Believe me, if you begin doing this the world around you will behave accordingly to the law of attraction and high vibrations. Do your thing, smile, enjoy life and behave in a way that you wish others would behave towards you. Create your own life and don’t simply react to situations without prior internal reflection, as most people do. You can change your life by carving out your own space and looking at your surroundings through a different, inner, perspective. Once you do, you will realize that letting go is a blessing and can lead to happiness. This is what I wish for you.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: