Wolność i różnorodność / Freedom and diversity

Ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma również inne wartości, które są dla niego nadrzędne w tej podróży tu na Ziemi. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić jakie wartości są moje i co z tego wynika. Dla mnie najważniejszymi wartościami jest wolność i różnorodność. Wolność jest dla mnie jak powietrze dla organizmu, jest siłą napędową mojego istnienia, jest dla mnie absolutnie podstawową i nadrzędną wartością. Uważam, że każdy – dokładnie każdy powinien mieć poczucie wolności, bo tylko taki stan może nas otworzyć na pełną obfitość Wszechświata i na kreację własnej rzeczywistości. Wolność rozumiem jako zgodę i wierność samemu sobie, jako jedyny czynnik, który determinuje nas w naszym bezgranicznym wzroście. Wolność słowa, działania, myślenia, czucia i wyboru (!). Jednak każdy może mieć inne poczucie wolności w zależności od tego co jeszcze składa się na jego system wartości, jak został wychowany i z jakiej kultury pochodzi. Dlatego drugą moją nadrzędną determinującą mój światopogląd wartością jest różnorodność. Nie ma nic bardziej wspanialszego od tego, że każdy z nas jest inny. Ma inny wygląd: kolor skóry, oczu, długość włosów, uśmiech. Ma inne spojrzenie na świat czyli ma swoją indywidualną kreowaną rzeczywistość. Ma inny gust: lubi inne potrawy, zapachy, kolory i sposób wypowiadania się. Ma inne idee i to nie znaczy, że jedne są gorsze, a drugie lepsze. Nie, one są po prostu inne i wszystkie są potrzebne, właśnie z powodu różnorodności Wszechświata! Ta różnorodność powoduje rozwój i ekspansję Wszechświata czyli podstawę istnienia nas i Wszechświata. Nie ma dwóch takich samych gwiazd, nie ma dwóch takich samych kropli wody, nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Różnorodność jest wpisana w nasze życie i wszystkie ograniczenia wynikające z chęci zmiany tej różnorodności czyli „wtłoczenia nas w system” zawsze skończą się źle dla rozwoju Wszechświata i oczywiście dla nas samych. Przy czym jest jedna istotna sprawa w tym wszystkim. Moja wolność nie może zagrażać wolności drugiej duszy właśnie w imię poszanowania różnorodności. Pomóc tutaj może ważna zasada, żeby radary mieć zawsze skierowane na siebie! Nie porównuj się do innych, nie interesuj się życiem innych i tak ich nie zmienisz, to ich życie, ich rzeczywistość i podejmowane przez nich wybory. Skup się na sobie, na kreowaniu własnego życia w zgodzie ze sobą samym. Tylko to jest najważniejsze, tylko to się liczy i właśnie po to jesteś tu na Ziemi:)


In this journey here on Earth each one of us is unique and has different values and priorities. Today I’d like to share my own values and their consequences. The two most important things for me are freedom and diversity. Freedom is for me what oxygen is for the body; it fuels my being and is my fundamental value. I believe that everyone, literally everyone, should have a sense of freedom, because it opens us up to the abundance of the universe and allows us to create our own realities. I understand freedom as agreement with and trust in oneself, and the only thing that should determine our continuous growth. Freedom of speech, of thought, of action, of feeling and freedom of choice! Still, everyone can have a different idea of freedom depending on their individual values, background and culture. That’s why the other value that determines my worldview is diversity.

There’s truly nothing more wonderful than the fact that each one of us is different. We differ in appearance: we have a different skin tone, smile, different eyes and hair. We differ in our world views and our uniquely created realities. We differ in taste: we like different cuisines, smells, color and we express ourselves in various ways. Each one of us has different values and this does not mean that some are better than others. Rather, they are simply different because the universe is necessarily diverse. There are no two identical stars, no two identical droplets of water or snowflakes. Diversity is an integral part of our world and thus are lives. Every effort to limit it and thrust it into “the system” will always result in hampering the evolution of our universe and with it ourselves.

That said, it is important to remember that my own freedom cannot impinge the freedom of another, precisely because of a respect for diversity. Here it may be helpful to continue focusing on oneself. Avoid comparing yourself to others and don’t be overly interested in their lives, because you will not be able to change them. After all, it is theirs, their choices and their unique realities. Instead concentrate on yourself and creating a life that you will feel good in. This is the most important thing and it is why we are here on Earth.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: