Czy warto być egoistą? / Is it worth being selfish?

Postawię tezę, że należy być egoistą! Zacznę od tego, że kulturowo nie najlepiej kojarzy nam się znaczenie słowa egoista i odbieramy je pejoratywnie. Postrzeganie przez nas znaczenia tego wyrazu właśnie w ten sposób jest rezultatem kultury w jakiej wzrastaliśmy jako społeczeństwo i określonego z nią zasobu zachowań i postaw, które uwielbiają wkładać wszystkich i wszystko w określone ramy i schematy. Głównie po to, żebyśmy nie odstawali za bardzo od ogółu;) Wystarczy sobie przypomnieć jakąś scenę ze szkoły, gdzie inne – i przez to nieakceptowane przez resztę dziecko (może nawet my sami) – było odrzucane ze względu na inność, niedopasowanie do ogólnie przyjętego schematu. Jednak ponieważ każdy z nas jest inny to każdy dla swojego indywidualnego rozwoju i wzrostu, w także jednocześnie dla rozwoju i wzrostu całego Wszechświata powinien właśnie być egoistą czyli skupiać się na sobie, podejmować decyzje w zgodzie ze samym sobą i działać dla swojego dobra. Jeśli ktoś namawia Cię na wyjazd czy wyjście, na które nie chcesz jechać to nie jedź. Jeśli rodzina nalega by obchodzić święto, na które nie masz ochoty to grzecznie ale stanowczo odmów. Jeśli bliska Ci osoba po raz kolejny prosi Cię o przysługę, której nie chcesz spełnić – nie rób tego. Nasze życie nie polega na tym, żeby innych zadawalać, wykonywać ich plany i spełniać marzenia, czy działać tak, żeby wszyscy nas lubili i akceptowali. To jest po pierwsze niemożliwe. Po drugie to jest zupełnie bez sensu. Wyznacznikiem naszego poczucia radości i satysfakcji nie są ludzie na zewnątrz, tylko my sami! Dlatego tak ważne jest, żeby żyć w zgodzie z samym sobą. I dlatego absolutnie warto jest być egoistą. Tylko poprzez własny egoizm każdy jest w stanie wzrosnąć i rozwinąć się, realizując własne indywidualne cele i marzenia, które przecież tak często są zupełnie różne od marzeń i celów naszych znajomych czy bliskich. I oczywiście, że bardzo często nasz egoizm nie będzie się innym podobał i nie będzie przez nich akceptowany. Ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie w obliczu spełniania pragnień naszej duszy? 🙂


I’ll conjecture that it’s worth being egotistical. First, let me say that culturally speaking, egoism doesn’t have good connotations and we take it to be an insult. The way we perceive the word is precisely because of how we were raised, in a culture that prefers to place people in categories. Primarily so that we don’t stray away from the herd. Just think about a situation in school wherein a child who was different was thus not accepted by others and shunned for not fitting in. Perhaps that was even you. However, each one of us is actually unique and because of this we should focus on ourselves, make choices for ourselves and generally act in accordance with ourselves. This serves our personal growth, but also the evolution of the entire universe.

Let’s say that someone is trying to convince you to go out or take a vacation with them. If you don’t want to, simply don’t go. If your family is pressuring you to celebrate a holiday you’re not aligned with, politely but firmly decline. If someone close to you is constantly asking you for a favor that you are not comfortable with, don’t do it. Your life does not depend on pleasing others, carrying out their plans and wishes or even acting so that everyone will like and accept you. This is impossible. It’s also useless. The barometer of your happiness and wellbeing are not other people but only yourself! That’s why it is so important to live according to yourself, and why it’s definitely worth being selfish. By being selfish you will be able to grow and realize your individual goals and dreams, which so often differ from those of people around you. Of course, your egoism may not be liked or approved of by others, but does this really matter when it is your soul’s desire that is at stake?

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: