Historia niskich wibracji / A moment of low vibrations

Dopadły mnie, 2 tygodnie temu. Niższe wibracje, które na tym samym niskim poziomie przyciągały podobnie niskie sytuacje i osoby. Ten stan trwał tydzień i pomimo mojej dużej świadomości w tym obszarze nie umiałam z niego wyjść. Ciągle myślałam o sytuacji, która doprowadziła do tego skupiając się na tym, że nie mogłam uwierzyć w to, co mi się przytrafiło i przez to kopiąc jeszcze głębszy dół pod samą sobą. Oprócz tej inicjującej przedziwny bieg wydarzeń sytuacji zaczęły przydarzać mi się inne, powiedzmy mało sprzyjające, okoliczności, aż w końcu zaczęłam się z tego wszystkiego śmiać. Bo było to dla mnie oczywiste, że zaliczam niskie loty;) Tak książkowego przykładu dawno nie miałam u siebie:) Co do mnie przyszło podczas tego procesu? Zauważyłam, że najważniejszym aspektem dla mnie było odkrycie, że nie wszystko jest takie, jakie nam się na początku wydaje. Banalne? Możliwe ale mam w sobie ogromną wiarę i zaufanie do świata i ludzi, i z takim nastawieniem codziennie wychodzę w szeroki świat. Mam także poczucie mocnego połączenia z moim wewnętrznym ja i z moją intuicją dlatego ta sytuacja była dla mnie jasnym objawieniem, że nic nie jest stałe, wszystko i wszyscy są zmienni, ja nie mam wpływu na innych i że to wszystko jest w porządku, że mam do tego podejść z pełną akceptacją, a nie wić się i biec pod prąd, obnażać czyjąś dwulicowość i tym samym zmieniać świat. Nie tędy droga. Radary na siebie. Żyjąc wpadamy na siebie i odbijamy nasze energetyczne wibracje i bez odpowiedniej wrażliwości i skupienia na sobie, możemy łatwo wpaść w wibracje innej osoby. Czy to takie złe? Niekoniecznie, zwłaszcza, że wejście w niższe wibracje bardzo dużo nas uczy o nas samych, o naszych emocjach, zachowaniu, myśleniu, o tym kim jesteśmy i dlaczego te niskie wibracje czy kontrast nam się przytrafiają. To idealny moment, żeby posiedzieć z tym sobie i odkryć co jest przyczyną tego całego zawirowania. Jednak uważam, że po dojściu do prawdy najlepiej skupić się na tym, co działa, co jest dobre, co sprawia nam przyjemność, powoduje, że czujemy się lepiej, kiedy umysł jest jasny i skupiony. Bowiem tylko w takim stanie, zgodnie z prawem przyciągania, możemy odbić się i wejść na wyższe wibracje. W tej historii jest jeszcze jedna ważna informacja – ponieważ spotykamy osoby o różnych, zdarza się, że i niskich wibracjach, nie dajmy się tym niskim wibracjom ściągnąć w dół. Dbajmy zatem o nasze wysokie wibracje skupiając się na swoich emocjach, czuciu, po prostu na sobie.


Two weeks ago, they caught up with me. Low vibrations, which attracted people and situations with an equally low level of energy. This state lasted a week and, despite my deep knowledge about and attention to vibrations, I could not get out of it. I kept on thinking about the situation that catalyzed this chain of negative events and by focusing on it I made it all even worse. The less than favorable things came one after another until I couldn’t but laugh. It was quite clear to me that I’m going through a low moment. In fact, I haven’t had such a textbook example of a lull in a long time:) So what have I noticed during this process? I noticed that most things are not as they appear to be, and that was an important realization for me then. Sounds trivial? Sure, but I go out into the world with an optimistic attitude and hold a deep trust and faith in my surroundings and in other people. I also have a strong connection with my inner self and my intuition. That’s why that entire situation was so illuminating for me. I understood that nothing is permanent, everything and everyone changes, I don’t have control over others and that everything is fine; that instead of going against the situation, revealing someone’s duplicitness and trying to change the world with that, I should accept what comes. That’s the only way. Let’s keep the focus on ourselves. We are constantly bumping in one another and reflecting our vibrations. Without an appropriate level of sensitivity and attention to ourselves we can easily absorb the vibrations of another person. Is this always a bad thing? Not necessarily, as entering a state of lower vibrations can teach us a lot about ourselves, our emotions, thoughts, behaviors, and why we’re faced with these lower vibrations and contrasts. The moment of lower vibrations is perfect for reflecting on yourself and discovering the source of trouble or confusion. However, I believe that after discovering this source it’s best to focus on yourself and what is beneficial, pleasant and works for you. This will clear the mind and make you feel better. According to the law of attraction only with such an attitude can we re-enter a state of high vibrations. There is one more lesson in this story: we meet a lot of people with various levels of energy, but let’s not get dragged down by someone else’s low vibrations. Let’s care about our own vibrations by focusing on ourselves, our emotions and wellbeing.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: