Channeling

Najpierw zacznę od tego, że channeling jest jedną z najwspanialszych rzeczy, która do mnie przyszła:) To cudowny stan połączenia ze Źródłem Energii i klarowna jasność pojawiających się obrazów. A co najważniejsze – każdy może osiągnąć taki stan:) Dla mnie to czysta magia! Dlatego czuję ogromną radość i ekscytację przed każdą sesją channelowania.

Czym zatem jest channeling? W najprostszy sposób można określić channeling jako połączenie się z Wyższym Ja osoby channelowanej i poproszenie o odpowiedź na aktualnie nurtujące tę osobę pytania i wątpliwości. Podczas channelowania odbiera się przekaz dzięki naszym zmysłom. Najczęściej poprzez obraz, ale może być to także przekaz za pomocą zmysłu węchu, słuchu, smaku, dotyku, czy ogólnie czucia w ciele, choćby pod postacią ukłucia, bólu, ciągnięcia itp. Każdy z nas jest inny i każdy z nas ma w sobie inną energię, zatem przekaz będzie zawsze unikalny i odpowiedni dla danego channelera. Ważne, żeby być dokładnie tak jak w życiu – otwartym na wszystkie znaki i sygnały, które do nas, często w sposób subtelny, przychodzą. Channeler jest kanałem informacji płynących od Wyższego Ja, jest tłumaczem języka niewerbalnego. Warto tutaj także zwrócić uwagę na to, że narzędziem dzięki któremu channelowanie jest możliwe są nasze emocje. Emocje są drogowskazem w naszym życiu, wskazują nam czy podejmujemy decyzję, robimy coś zgodnie z naszym wewnętrznym Ja czy robimy coś wbrew sobie. Dlatego warto w tym przytłaczającym bodźcami świecie zewnętrznym, skupić się na naszym świecie wewnętrznym i na naszych emocjach.

Czym channeling nie jest? Na pewno nie jest przekazywaniem/przewidywaniem przyszłości, ponieważ to my sami decydujemy podejmując konkretne decyzje jak nasza przyszłość będzie wyglądać. Channeling daje/pokazuje nam więc możliwość co do naszej przyszłości ale nie rozwiązanie, bo ono zawsze od nas zależy.

Należy jednak mieć także na uwadze, że przekazy, które do nas przychodzą często są emocjonalnie trudne i silne, dlatego channeling jak dla mnie to ogromna odpowiedzialność i precyzja w doborze słów tak, by osoba channelowana nie przestraszyła się przekazu.

Czy można samemu łączyć się ze swoim Wyższym Ja? Jak najbardziej. Może to być praktykowane chociażby przez channeling samego siebie, jak również przez medytację, kiedy umysł jest wyciszony, a nasza cała uwaga skierowana jest na emocje, subtelne znaki i sygnały przychodzące do nas. Dlatego tak ważne jest codzienne wyciszanie się i medytacja.


Let me say first that channeling has been the greatest thing to come to me. Channeling is a wonderful state of connecting with the Energy Source and experiencing clear visions. And, what is most important here, anyone can reach this state. For me, it’s pure magic! I feel great joy and excitement before each channeling session.

So what exactly is channeling? To put it simply, it’s a way of connecting with your Higher Self and asking for the answer to most pertinent questions in the moment. During channeling you receive messages or signs through the senses. Most often it’s a vision, but it can also be a message received through smell, taste, touch and hearing, or any other bodily sensations such as an itch or an ache. Each one of us is different and has a different energy field, so the way of receiving will be unique and appropriate to each channeler. What’s important is to be open, just like in life, to even the most subtle of signs and signals. The channel comes from the Higher Self, translating nonverbal communication. Let’s also notice that what makes channeling possible are emotions. Emotions are the compass of our lives: they show us what decisions to take, whether we’re acting in accordance with or against ourselves. When we are constantly bombarded by external stimuli, it’s worth paying attention to emotions and the inner self.

What is channeling not? It’s definitely not predicting the future, because it is us who make decisions about which direction our future will go in. Rather than giving us the answer, channeling shows us all the possibilities of our future. The final decision is up to us.

Can you connect with your Higher Self? Of course! You can channel through yourself and by meditating. Calm your mind, focus on your inner self and subtle signs will come to you. That’s why taking a break and meditating is so important.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: