Działaj, nie czekaj na „odpowiedni” moment / Don’t wait for “the right” moment

Założę się, że każdemu z Was zdarzyło się przynajmniej kilka razy w życiu stwierdzić, że nie będziecie podejmować działania, bo to jednak nie jest najlepszy czas na jego realizację. Może dotyczyło to większych życiowych planów, np. zdecydowania się na dziecko albo na małżeństwo albo na zakup domu czy mieszkania. Działania nie zostały podjęte ze względu na jeszcze nie ten (idealny) moment. Może chodziło o zmianę pracy, jednak powtarzająca się w głownie myśl „jeszcze nie teraz, przecież w sumie nie jest tak źle, gdzie jestem”, „mam bezpieczną pracę, po co rozglądać się za nową”, „a co jak się okaże, że w tej nowej pracy jest gorzej niż, gdzie jestem teraz” spowodowały, że działanie nie zostało podjęte. A może chodziło o wyjazd na wakacje, odpoczynek, czas tylko dla siebie i tutaj także nastąpił brak działania, no bo przecież nie zostawię dzieci samych, nie porzucę tylu obowiązków w pracy, obiecałam pomóc znajomej w przeprowadzce, nie mam aż tylu oszczędności itd. Ilość działań, które nie zostały przez nas podjęte z powodu – według naszej oceny – jeszcze nieodpowiedniego momentu mogłaby zapewne stworzyć ogromną górę marzeń i możliwości. Nie ma czegoś takiego jak idealny, odpowiedni, właśnie ten moment. Każdy moment, na tu i teraz, jest odpowiedni do podjęcia działania jeśli tylko poczujemy, że chcemy iść w tym kierunku, że chcemy to działanie wykonać. Nie ma co zwlekać, bo za chwilę jest już kolejny moment z innymi możliwościami ale także z innymi „hamulcami” dla naszych decyzji. Nie ma także sensu żałować naszych niepodjętych decyzji i działań, ponieważ praktycznie w każdym obszarze (szczerze to chyba w każdym oprócz podjęcia decyzji o macierzyństwie, które ograniczone jest wiekiem biologicznym, aczkolwiek i tutaj można zaradzić decydując się na adopcję) nigdy nie jest za późno, żeby to działanie podjąć. Dlatego nie czekajmy na lepszy moment, wstańmy i działajmy. Nie ograniczajmy się także w naszych działaniach do jednej rzeczy albo do jakiejś kolejności działań. Jeśli czujemy, że np. 3 rzeczy jednocześnie nas wołają (niech to będzie zmiana pracy, nauka śpiewania i podjęcie studiów podyplomowych) działajmy we wszystkich trzech. Siła pasji w działaniu wiąże się z tym, że mamy w sobie ogromne pokłady energii. Zobaczcie proszę jak często osoby, które miały wpływ na skok rozwojowy ludzkości, miały różne pasje, było głodne wiedzy, zajmowały się kilkoma projektami na raz i wciąż było im mało. Przykładowo chociażby Nikola Tesla, Mikołaj Kopernik czy Maria Skłodowska-Curie. Dlatego tak ważne jest słuchanie samego siebie, odkrycie tego co lubimy robić, jakie mamy pasje, czym się ekscytujemy i pójście za tym PODEJMUJĄC DZIAŁANIE.


I can bet that every one of you at least once in their life was hesitant about making a decision because it was not the ‘right’ time for it. Perhaps this was about significant life changes such as getting married, having children or buying a house. Perhaps it was about quitting work, but decided against it because of nagging thoughts that you won’t find another job, or it will be even worse or that it’s not that bad after all. You didn’t act because you felt like timing wasn’t perfect.

Or maybe it was about going on vacation, but you didn’t want to leave your children, your work, you promised a friend to help her during a move or you were worried about finances. The amount of things not done by us because it wasn’t the right time (or so we told ourselves), could make for a wonderful pile of dreams and possibilities. Well, there is no such thing as a perfect moment. If we feel like making a decision at any given moment, then it’s an appropriate moment to make it. There’s no point of delaying it because the next moment may bring other possibilities, but more obstacles as well. It’s also not worth regretting decisions not made and actions not taken, because it’s never too late – well perhaps only in the case of maternity, but here too, you can opt for adoption later in life. So let’s not wait for a better moment, but act here and now. Let’s also not limit ourselves in the number and type of actions. If you feel a calling from three things simultaneously (e.g. change of work, taking singing lessons and entering graduate school), do them all. The strength of passion is connected to the fact that we have unlimited energy within us. Just look at the people who made a difference in human history: they had multiple passions, were hungry for knowledge and worked on several projects at a time. Our most known examples are Nicola Tesla, Nicolas Kopernik and Marie Skłodowska-Curie. That’s why it’s so important to listen to your inner self, discover your passions, what makes you excited, and to ACT.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: