Żeby życie było lekkie / How to improve your life?

Ostatniej nocy miałam sen w którym chciałam się z Wami podzielić przemyśleniami na temat innego podejścia do przydarzających się nam kontrastów oraz zaprezentować działania, które mogą wpłynąć na lepszą jakość relacji, a wszystko po to, żeby nasze życie zyskało lekkość:)

Przekonania

Przekonania i nasze doświadczenie wpływają na nasze obecne życie. Jeśli zauważamy powtarzający się schemat działania z kulminacją tych samych negatywnych, czy inaczej o niskich wibracjach, naszych emocji to znak, że ciągniemy za sobą bagaż tych doświadczeń i przekonań. Najlepiej wtedy zatrzymać się i jak po nitce do kłębka dojść od tyłu do źródła tej niepożądanej emocji i zachowania. Czyli np. ktoś nam zarzucił, że nie umiemy gotować. Reagujemy na to np. smutkiem. Przyglądamy się zatem tej emocji i zadajemy sobie pytanie – dlaczego to mnie smuci. Powiedzmy, że odpowiedź jest taka, że jest nam przykro, że ktoś nam tak powiedział albo bo znowu wynika, że w czymś nie jesteśmy dobrzy. Idziemy dalej – dlaczego jest mi przykro, że ktoś tak do mnie powiedział? Może przyjdzie do nas, bo źle reaguję na czyjąś krytykę. Dlaczego? Bo kiedyś ktoś mnie skrytykował i było to dla mnie ciężkim doświadczeniem (najczęściej jako dzieci bardzo silnie odbieramy często niecelowe uwagi dorosłych, które ciągną nas w późniejszym życiu w dół). Jak już dojdziemy do źródła to połowa sukcesu, odnalezienie przyczyny jest niesamowicie ważnym i samym w sobie oczyszczającym procesem. Skoro wiemy, gdzie jest źródło możemy zmienić nasz schemat działania. Świadomie wpływać na naszą aktualną reakcję.

Uważność na siebie

Uważność na siebie powoduje, że skupiamy się na własnych emocjach i odczuciach na dane wydarzenia i świadomie możemy je zmienić. Co ważne, powoduje to, że nie zwracamy aż takiej uwagi na świat zewnętrzny. W związku z tym  słuchamy własnej intuicji, jesteśmy w kontakcie z naszym Wyższym Ja, poznajemy siebie i następnym razem gdy podobna sytuacja się wydarzy, to mając rozplątany kłębek niesłużącego nam przekonania i uważność czyli inaczej radary skierowane na siebie nasza reakcja będzie inna. Nie będzie już dla nas to tak istotne gdy ktoś nas skrytykuje. Więcej – może nawet pomyślimy o współczuciu do tej osoby.

Każdy może mieć gorszy dzień

Jeśli usłyszycie chociażby tę krytykę odnośnie braku umiejętności do gotowania, pomyślcie wtedy, że całkiem możliwe, że osoba, która nas krytykuje ma gorszy dzień, może źle się czuje, może ją coś boli, może ktoś niedawno zrobił jej przykrość, a może sama nie umie gotować i dlatego nas krytykuje albo ciągnie swój worek przekonań wyniesionych z domu, gdzie się wszystkich i wszystko krytykowało dla samego krytykowania. Ludzie niestety różne przykre rzeczy mówią, w większości wypowiedziane w złości czyli w niskich emocjach. Takie uświadomienie sobie tego od razu nas dystansuje do sytuacji, nawet możemy się poczuć jakbyśmy to nie my byli adresatem wypowiedzianej krytyki.

Dystans – pozycja Wyższego Ja

Nasz umysł skupia się na szczegółach, uwielbia wszystko analizować dlatego często po jakimś niesprzyjającym wydarzeniu przewracamy się z boku na bok analizując całą sytuację setki razy. Co najlepiej zrobić? Wejść w stan medytacji i połączyć się z naszym Wyższym Ja. Wyższe Ja znajduje się mniej więcej pomiędzy czakrą trzeciego oka, a czakrą korony. Ja widzę moje Wyższe Ja jako siebie w pozycji lotosu lewitującą ponad gwiezdną łąką gdzieś w totalnie otwartej przestrzeni. Z pozycji Wyższego Ja, spoglądamy na daną sytuację jakby lekko z góry, z dystansu. Patrzymy na ogół, a nie szczegół. Bardzo często w takim stanie medytacji może przyjść do nas odpowiedź odnośnie trapiącej nas sytuacji, ale nawet jak nie przyjdzie to wystarczy, że spojrzymy na nasz kontrast z dystansu i wtedy okaże się on już nie taki istotny, wcale nie taki straszny i w sumie nic nie znaczący na tle całego Wszechświata.

Świat nie kręci się wokół nas

Muszę Was zmartwić ale świat zewnętrzny nie kręci się wokół nas;) I to całe szczęście! Co to znaczy. Przede wszystkim to, że nie jesteśmy w centrum uwagi innych. To, że coś nam nie wyjdzie wcale nie musi być zauważone lub zapamiętane przez innych. My nawzajem nie poświęcamy aż takiej uwagi sobie nawzajem, jak nam by to się wydawało. Ile razy Wam się zdarzyło, że np. idąc ulicą się potknęliście i potem np. głupio Wam było, bo inni to widzieli. Gdyby się tych innych zapytać to pewnie by się okazało, że nikt albo mało kto to zauważył.

Pokochaj Siebie

Nie zbudujemy żadnej trwałej i pięknej relacji jeśli nie będziemy mieć trwałej i pięknej relacji z samym sobą. Dlatego tak istotne jest poznanie siebie i przyjęcie siebie takimi, jakimi jesteśmy – z wszystkimi cnotami, jak i wadami. Pokochanie siebie to klucz do każdej kolejnej relacji: ze światem zewnętrznym i z ludźmi.

Energia Ziemi

Energia Ziemi daje nam zwiększenie pewności siebie, poczucie stabilności życiowej, jasność świadomości i bycie w uważności, na tu i teraz. To wszystko powoduje, że nasze relacje z innymi są autentyczne i że dzięki temu możemy przeżyć nasze życie w pełni świadomie. Jak ją czerpać? Wystarczy iść na spacer i na łonie natury doładować swoje baterie.


Last night I had a dream in which I wanted to share my thoughts on a different attitude towards contrasts and things we can do to improve our relationships, all to make our lives better and lighter.

Beliefs

Our beliefs and experiences influence our lives in any given moment. If we notice a recurring pattern of behaviors that result in negative emotions and low vibrations, it means we’re carrying a heavy baggage, worth investigating. It’s best to take a pause and discover the source of what makes us feel bad and act in a negative way. Let’s imagine a scenario in which someone says you can’t cook and that makes you sad. So now you ask yourself: why did this make me sad? Is it because it turns out there’s yet another thing you’re not good at? Do you react badly to criticism? And why is that? Perhaps we previously had bad experiences with criticism (it often happens that as children we can be very touched by unintentionally hurtful comments from adults). Discovering the source of these emotions is half the battle—a very important one. Then we can actively work to change our reactions and behaviors.

Focus on yourself

By being attentive to yourself you can notice your emotions clearly and, if need be, change your reactions to given situations. Instead of paying attention to the outside world, you will be more in tune with your inner self and your intuition. Next time something makes you feel upset, you will be able to react consciously and thoughtfully. As per the earlier example, you will no longer feel upset by criticism and, what’s more, maybe you’ll even feel compassion for the other person.

Distance – perspective of the Higher Self

Our mind loves to focus on details. When something unpleasant or unwanted happens we’re prone to analyze every little thing about it, which can make us feel even worse. What should you do instead? Enter a meditative state and connect with your Higher Self. The Higher Self is present between the third eye chakra and the crown chakra. I see my Higher Self as myself  in the lotus position floating above stars, in open space. From the perspective of the Higher Self we can see ourselves from above, not focusing on the details, and evaluate the situation from a distance. Often, in this state an answer can come to us, and even if not the answer, we can just observe that the problem is not as scary as it seemed and definitely not as significant in the grand scheme of things.

The world does not revolve around us

I have to break it to you, but the world does not revolve around us. And that’s a good thing! What do I mean by this? First of all, we’re not the center of attention of others. When we fail at something, it doesn’t necessarily mean that others will notice or care. We don’t actually pay attention to one another that much. How many times have you felt embarrassed to have tripped on the street, for example, only to realize that no one noticed.

Love yourself

We won’t be able to truly love anyone until we build a stable and loving relationship with ourselves. That’s why it’s so important to know yourself and accept everything about yourself, good and bad. Loving yourself is the key to connecting with others and the outside world.

Earth’s energy

The energy of the Earth gives us strength, confidence, a sense of stability and clarity, so that we can be present in the moment. All these aspects allow us to have authentic relationships with others and live our life in full consciousness. How can you reach this energy? Send some time in nature and recharge. 

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: