22.02.2022

Dzisiaj jest niesamowita data, która się już w naszym aktualnym cyklu życia na Ziemi nie powtórzy – to 22.02.2022 Można ją tak samo przeczytać z lewej do prawej, jak i odwrotnie😊Data ta jest wzmocniona energetycznie przez niedawną pełnię w Lwie i koniunkcję Marsa i Wenus, która potrwa do połowy marca. Tak więc to czas miłości, jej narodzenia, odkrywania, przyjmowania, dawania ale także może to być czas weryfikacji miłosnych relacji.

Aktualnie obserwujemy także bardzo wysoką energię Ziemi, dzięki czemu wszystkie procesy zachodzące na Ziemi ulegają przyśpieszeniu. Fale Ziemi – Fale Szumana osiągają obecnie 70 Hz, liczone od roku 1968 wynosiły 7,82 Hz. To jest ogromna różnica na przestrzeni tych 50 lat, chociaż największy skok nastąpił w ostatnich latach. Tak wysokie fale Ziemi są przez nas bezpośrednio odczuwalna. Możemy mieć dzięki nim mnóstwo energii i działać na wielu polach jednocześnie, a możemy mieć zawroty głowy, gorsze samopoczucie i ogólnie czuć rozbicie w ciele. Fale Szumana to liczony puls Ziemi, który jest globalną elektromagnetyczną częstotliwością Ziemi wzbudzaną przez wyładowania atmosferyczne między powierzchnią Ziemi, a jonosferą. I co najważniejsze i naciekawsze fale te mają dokładnie taką samą częstotliwość jak fale alfa ludzkiego mózgu czyli poziom wibracji Ziemi jest z nami bardzo blisko powiązany i oddziałuje na nas i nasze samopoczucie. Dla mnie oznacza to także, że my i Ziemia to jeden powiązany organizm i żyć bez siebie nie możemy😊Warto w tym energetycznym szczycie puszczać pozytywne intencje i skupiać się na radosnych i wspierających myślach i emocjach.

Co by nie mówić mamy niezwykły czas, za który możemy być wdzięczni, bo nikt przed nami nie doświadczał aż takiej Energii Ziemi i Energii Kosmosu jednocześnie😊


Today’s date – 22.02.2022 – is a magical one, because it will not repeat again during this cycle of life on Earth. You can read it as you would a palindrome. It’s also energetically strengthened by the recent Leo full moon and connection between Mars and Venus that will last until the first half of March. This means it’s a time for love – it’s birth, discovery, receiving and giving, and confirming.

We’re also witnessing a very high energy of Earth, which speeds up various processes the planet is undergoing. The Earth’s resonance – the Schumann Resonance – is reaching a high of 70 Hz, when in 1968, when it was first recorded, reached only 7,82 Hz. This is clearly a huge difference in the span of fifty years and the biggest increase was recorded in recent years. Resonance of this magnitude is palpable to us. We can either feel energized or experience headaches and a decrease in form. The Schumann Resonance is the measure of electromagnetic waves emitted from Earth and captured between its surface and the atmosphere. What’s most interesting about them is that they correspond to the frequency of alpha waves in the human brain. So, we can say that the Earth frequency is deeply connected to us and affects our wellbeing. To me, this indicates that we, as humans, and the planet are one complex organism and can’t exist without each other. While we’re experiencing this rise in Earth’s resonance it’s worth setting intentions and focusing on positive thoughts and emotions.

All this is to say that we’re amidst a very special time, for which we should be grateful as no one before us has experienced such a high energy of our planet and the universe.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: