Skup się na emocjach o wysokich wibracjach / Focus on your emotions

Jak pisałam w poprzednim poście, energia Ziemi, a co za tym idzie jej wibracja, jest coraz wyższa, w związku z tym dochodzi do dużych zmian na świecie – niestety często dramatycznych. Szybciej manifestują się intencje, mamy większą sprawczość myśli i działania i zaczyna następować przebudzenie ludzkich dusz. Bardzo istotne jest zatem, żeby zwracać uwagę jakie ma się emocje, i nie wchodzić w emocje strachu i lęku, które mają najniższe wibracje. Bowiem zgodnie z Prawem Przyciągania to, na czym skupiasz swoją uwagę rośnie. Skupiaj się zatem na dobrych rzeczach, żeby Twoje wibracje pozostały wysokie. Jednocześnie pomagaj i angażuj się w działania wspierające potrzebujących, bo poczucie jedności i wspólnoty ma niesamowitą moc. Pielęgnuj także wdzięczność, która ma najwyższą wibrację, a która powinna być dla Ciebie oczywista na tle aktualnych wydarzeń na świecie. Miej także nadzieję i wiarę w jasną przyszłość. „Uzbrojony” w takie właśnie emocje przejdziesz łagodnie przez czas dużych i burzliwych zmian.

Pamiętaj, że przyszliśmy na Ziemię, żeby doświadczać i dzięki temu wzrastać. Skoro energia i wibracje Ziemi są wysokie i mogą powodować znaczące zmiany miej świadomość, że możemy być świadkami, a nawet uczestnikami burzliwych momentów ale tylko od nas samych zależy jak przez nie przejdziemy.

Przyznaję, że moje serce przepełnia radość jak widzę taką ogromną i bezinteresowną pomoc moich rodaków. I właśnie od tego zaczyna się zmiana. Może ktoś powie, że bywało tak i wcześniej, a po burzy każdy wracał do dawnych krzywd i waśni. Tak, to prawda tak bywało, jednak ten obecny czas ma niesamowity ładunek energetyczny i to, co się teraz zadziewa zmieni sposób widzenia świata, bo dochodzi do budzenia się ludzkich dusz. Obudzona dusza widzi inaczej, słyszy więcej i czuje to, na co wcześniej była zamknięta. Takiej ogromnej jedności, wsparcia i solidarności – tak naprawdę na całym  świecie – nie widziałam wcześniej.

Gorąco wierzę, że miłością i wdzięcznością można zmienić świat, skruszyć zamrożone ludzkie serca, a przede wszystkim obudzić śpiące dusze. I to jest ten czas właśnie, tu i teraz.

Ps. Jeśli jednak kogoś nie interesuje albo zupełnie nie godzi się na takie podejście, to oczywiście droga wolna, można walczyć. Jednak istotne jest w tym niezmiernie, żeby decyzja o walce i sama walka nie wypływała ze strachu i lęku, bo te niskie emocje zawsze przyciągną więcej wydarzeń o podobnym ładunku emocjonalnym.


As I mentioned in the previous post, the Earth’s energy and vibrations are higher than ever, which means that big changes are occurring in the world, some of which can be very dramatic. Our intentions are manifesting quicker and we have a greater clarity of emotion and action, all of which leads to a reawakening of souls. That’s why it’s important to truly pay attention to your emotions right now and avoid entering the lowest of vibrations, such as the sensation of fear. According to the law of attraction, what you focus on will manifest and grow; if you want your vibrations to remain high, focus on positive things. At the same time, involve yourself in helping others, because the feeling of unity and appreciation is very powerful. Try to be grateful, because not only does gratitude have a highest vibration but it is also pretty obvious given what is happening right now in the world. Try to have hope and faith that the future will be brighter. Focusing on all of the above should help you in dealing with a time of prolonged and dramatic changes.

Please remember that we’re here on Earth to experience and to grow. When the Earth’s energy and vibrations are high, we can witness or even be a part of turbulent events, but it depends on us only how we deal with these events.

I must confess that my heart warms at the sight of such great and unconditional help that my fellow citizens are offering to those in need. This is how change starts. Sure, some may say that everyone turns back to their old, negative, ways after a moment of crisis. However, the current time is charged with high energy and it will change our perspective of the world. An awakened soul sees differently: it feels more and is open to new things.

I personally have not seen such an international solidarity in my life before. I strongly believe that with love and gratitude we can change the world and melt icy hearts. We can wake up sleeping souls. The time is now.

P.s. If some of you are disinterested or disagree with my approach, then, by all means, you can fight. However, it’s important to remember that the decision to fight, and fighting itself, doesn’t come from fear. Fear will always attract things with an equally low vibration and emotional charge.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: