Skuteczna komunikacja / Successful communication

Tak wiem, tytuł brzmi jak z jakiegoś korporacyjnego szkolenia ale temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć dotyczy komunikacji międzyludzkiej i tego, co zrobić, żeby ta komunikacja była skuteczna. Co rozumiem przez pojęcie skuteczna? To komunikacja, która nie prowadzi do konfliktów. Tylko tyle i aż tyle.

Żyjemy na Ziemi i jako ziemianie naszym największym wyzwaniem jest komunikacja. Nie ma osoby na świecie, która nie miałaby choćby jednego wyzwania komunikacyjnego prowadzącego do konfliktu. Dotyczy to zarówno małych ludzi, jak i już dorosłych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż jesteśmy od małego uczeni przez rodziców i nasze środowisko, że komunikacja polega na wyrażaniu swoich myśli i opinii i próbie przekonania innych i narzucenia im naszej wersji wydarzeń. Oczywiście nie są to żadne spisane reguły, po prostu znakomita większość ludzi w taki właśnie sposób się komunikuje. Prowadzi to do podziałów na My i Wy, do mnożących się konfliktów i nieporozumień, a także do poczucia, że inni nas nie rozumieją, co w konsekwencji prowadzi do poczucia samotności, a także obojętności na innych.

Każdy z nas jest inny, unikatowy i niepowtarzalny. Ludzie są różni tak jak różne są płatki śniegu. Każdy człowiek ma inne, niepowtarzalne i unikatowe dla niego doświadczenia. W związku z tym każdy z nas ma swoją własną percepcję rzeczywistości, swoje własne poglądy i opinie i przyjęcie tego za coś oczywistego ale też pięknego pozwoli nam zrozumieć, że klucz do skutecznej komunikacji nie leży po stronie wypowiadania swoich myśli i opinii i próby narzucenia ich innym, tylko do słuchania innych, przyjmowania tego co wyrażają ale w zgodzie ze sobą i szacunkiem do osoby z którą się komunikujemy i poczuciem mocy, że ja mam swój punkt widzenia i że to jest bardzo w porządku, że nasze punkty widzenia, opinie czy wyrażone myśli są różne, bo my także jesteśmy różni. To także nie znaczy, że mój punkt widzenia jest lepszy czy gorszy, to znaczy tylko i aż tyle, że to jest MÓJ WŁASNY punt widzenia, bo jestem unikatową i jedyną w swoim rodzaju istotą. Wiedząc to, ze spokojem i zrozumieniem możemy przyjąć to, co inna osoba nam komunikuje. To jest jej i ja nie muszę się z tym zgadzać lub nie zgadzać. Co nie znaczy, że naturalnie łatwiej nam się rozmawia i przebywa w towarzystwie osób o podobnym sposobie myślenia i widzenia rzeczywistości. I to też jest ok. Jednak w sytuacji kiedy czujemy się samotni i niezrozumiani pomyślmy proszę, że dzieje się tak, nie dlatego, że świat zewnętrzny z nami się nie zgadza, tylko dlatego, że nie ma w naszym otoczeniu kogoś, kto ze zrozumieniem wysłuchałby nas. A jeśli taka osoba się znajdzie to jej uważność i otwartość na to, co mówimy sprawi, że poczucie samotności zniknie.

Proszę następnym razem podczas rozmowy z inną osobą o poglądach dosyć odmiennych od Waszych, przystańcie i z pełną uważnością i zrozumieniem wysłuchajcie jej. Być może na te poglądy wpływ miało dzieciństwo, przykre lub inne od Waszych doświadczenia ale rozumiejąc to inaczej będziecie słuchać tego, co mówi. I wystarczy na końcu zamiast typowego – zgadzam się lub nie zgadzam się, bo… – odpowiedzieć: Słyszę Cię. Widzę Cię. Bowiem skuteczność komunikacji polega na dostrzeżeniu drugiej osoby.


I know, I know. The title of this post sounds like something from a business training, but what I want to talk about here is interpersonal communication and tools to improve it. What do I mean by ‘successful’ communication? A form of communication that does not lead to conflicts, just that.

As humans living on earth, our greatest challenge is to successfully communicate. There is not a single person who hasn’t struggled with communicating something. This includes children as well as adults. Why is it so? From the youngest age we’re taught that to communicate is to express our thoughts and opinions and try to convince others they are true or right, to place our version of events onto others. However, this leads to an ‘us versus them’ mentality, which leads to conflicts, disputes and misunderstandings. If we are focused on the fact that others don’t or can’t understand us, we inevitably feel more lonely or distanced.

We are all as different and unique as snowflakes. Therefore, we all have various and individual experiences, which create our perception of reality, opinions and beliefs. Appreciating this fact will help us improve our communication skills. Instead of focusing on who is right, it’s better to listen carefully and patiently, respect your interlocutor and feel strength from the fact of your potentially opposing views. A difference of opinions doesn’t necessarily mean that one or the other opinion is better. It just means that we are different and that your own point of view is unique. Feeling confident in this you can calmly accept what your interlocutor is saying, without feeling the need to agree or disagree. Surely, it’s easier to be in the company of people who share your beliefs and ideas. Even so, when this does not happen we need not feel lonely or disenfranchised. It’s only when someone is unwilling to hear us out can we feel bad. That’s why listening is a great part of communicating.

Next time, when faced with someone with differing opinions, take a moment and pay sincere attention to them. Their beliefs were shaped by their own personal history. Hear them out and instead of agreeing or disagreeing, try saying: I hear you. I see you.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: