Wdzięczność za 2022 rok / Gratitude for 2022

Już za chwilę wejdziemy w kalendarzowy rok 2023! Dla mnie zaczął się on już 8 dni temu od kiedy przeszłam ogromną przemianę, dla każdeg z nas może nastąpić to w innym dniu ale dla większości, przynajmniej symbolicznie, nowy rok rozpocznie się o północy.

Przy okazji tego przejścia warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić się co przydarzyło nam się w roku 2022 i za co jesteśmy wdzięczni. Zapraszam Cię do odpowiedzenia sobie na 3 następujące pytania:

  1. Jakie 3 rzeczy/wydarzenia/sytuacje zdarzyły się w 2022 roku za które jesteś najbardziej wdzięczny?
  2. Które z 3 rzeczy/wydarzeń/sytuacji, które miały miejsce w 2022 roku nie chcesz już zabrać ze sobą do 2023 roku?
  3. Jakie 3 nowe i pozytywne przyzwyczajenia/nawyki/zainteresowania zabierzesz ze sobą do 2023 roku?

Na końcu możesz napisać list do samego siebie wyobrażając sobie, że jest grudzień 2023 roku i dziękujesz za rzeczy/wydarzenia/sytuacje, które przydarzyły Ci się w 2023 roku. To pomoże Ci złapać perspektywę co chciałbyś, żeby wydarzyło się w 2023 roku.

Mój rok 2022 był absolutnie wspaniały. Mnóstwo cudownych rzeczy, wydarzeń i sytuacji przyszło do mnie. Dlatego moja lista ma aż 5 punktów, które i tak starałam się ścisnąć😊 Przede wszystkim zostałam Certyfikowanym Life Coachem i to jeszcze w Mindvalley!!! Podczas pobytu w Tallinnie spotkałam niesamowitych ludzie z całego świata, a towarzysząca nam energia była czymś niezwykłym czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Cały czas utrzymuję z najbliższymi z poznanych osób stały kontakt i czuję, że to są przyjaźnie zawarte na całe życie! Mój występ w Paryżu na międzynarodowym zjeździe kobiet był kolejnym wydarzeniem, z którego jestem niezmiernie wdzięczna. Dzięki temu występowi już wiem, że świetnie czuję się na scenie i płynnie potrafię przekazać ważny temat także w języku angielskim😊 Uzdrawianie mojej relacji z mężem to następny punkt na liście. Jestem niezmiernie wdzięczna, że rozpoczęliśmy ten proces i mogę powiedzieć, że jest coraz lepiej i lepiej😊 Bardzo dużo dowiaduję się przez to o samej sobie i o moim podejściu do relacji z mężczyznami. Ostatnią pozycją jest moja historia opisana w książce, przygotowanej w kooperacji z 26 innymi coachami. Książka jest dostępna w większości krajów na świecie, a ukazane w niej historie, w tym moja, mogą być dla kogoś inspiracją do zmiany swojego życia. Do tego punktu dodałam także moje ukochane wyjazdy. Ten, kto mnie zna wie, że mogałbym z małym plecakiem podróżować przez kontynety, wyspy, morza i oceany. W 2022 roku zwiedziłam bardzo wiele miejsc na świecie, średnio podróżowałam 2 razy w miesiącu i zdecydowanie chciałabym ten trend zabrać ze sobą do 2023 roku😊 Zamiast listu wypisałam sobie kilka obszarów z intencjami, żeby się spełniły w nadchodzącym roku. Zatem mam obszar: relacje i miłość, dom i moje miejsce, moja praca, zdrowie i młodość, moje pieniądze, moje podróże i mój rozwój. Dzięlę się tym z Wami, bo może ktoś się zainspiruje.

Życzę Wam w Nowym Roku miłości, przyjemności, radości, ciekawości, dobrej energii i wysokich wibracji. Niech Wasze marzenia spełnią się jak najszybciej, żebyście mogli zrobić miejsce na kolejne😊


We’re about to enter a new year! However, for me the change has already come, eight days ago when I went through a transformation. A big change like that can come to each one of us at a different time, but the new year is a significant symbolic beginning.

With a new beginning, it’s worth pausing and taking stock of what happened in the past year and for what we can be grateful. I invite you to answer the following questions:

  1. What are three things, events or situations from 2022 that you are most grateful for?
  2. What are three things from 2022 that you don’t want to carry with you into the new year?
  3. What are three things that you would like to continue in the new year?

You could also make this list imagining that you are writing it at the end of 2023. This will help you think of what you would like to happen this year.

My 2022 was absolutely wonderful. Many incredible things, events and situations transpired. That’s why my list included five points, and that’s not even enough. First of all, I am now a certified life coach, a certification for which I received from Mindvalley!! During my stay in Tallinn, I met amazing people from all over the world. The energy emanating from all of us was something I have never experienced before. I’m still in contact with people who I met and I feel that these will be friendships for a lifetime! Another event, for which I’m greatly thankful, was my presentation at the International Gathering for Women in Paris. After this experience I know that I feel comfortable on stage and am able to clearly communicate ideas, also in English. Yet another aspect is improving my relationship with my husband. I’m incredibly grateful that we began this process and I can honestly say that our relationship is better and better. I’m learning a lot about myself and my approach to my communication with men. The last point on my list in telling my own story in a book with 26 other coaches. This book is available in most of the countries across the globe and includes stories that may be helpful in making changes in your life. Well, right after this point are my travels. Those who know me, know that I could travel across the continents, oceans and islands, with nothing but a small backpack. This year I visited many places, traveling nearly twice a month. I definitely want to continue this in the new year. I also wrote some intentions for 2023. They include these areas of my life: love and relationships; my home; my work; health and youthfulness; income, travel and my personal development. I’m sharing this because it may be inspiring for some of you.

So, in the new year I wish you love, joy, pleasure, curiosity, positive energy and high vibrations. May your dreams come true as soon as possible so that you can make space for new ones.

By agnieszkadietrich

Mam na imię Agnieszka. Mam 45 lat, męża i dwie córki, które mają 12 i 10 lat, a także psa Dahlię, która jest widoczna na jednym ze zdjęć ze wschodem słońca:) Założyłam bloga z ogromnej potrzeby dzielenia się moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu wysokich wibracji, życia w zgodzie ze sobą, ze swoim wewnętrznym Ja. Życie na Ziemi ma być przyjemnością i ciągłym wzrostem. Chcę się podzielić moimi przemyśleniami w tym zakresie i pomóc każdemu z Was w ścieżce wzrostu. Nigdy wcześniej nie pisałam bloga, chociaż moje życie zawodowe jest związane z pisaniem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, co pomoże mu wzrosnąć lub chociaż zatrzymać się na chwilę. Ukończyłam program coachingowy Mayi Ori - Excellence Academy dla świadomych kobiet, a także mam certyfikat z Channelingu Praktycznego. Jestem również certyfikowanym Life Coach by Mindvalley. Zapraszam na mojego bloga:) My name is Agnieszka. I am 45 years old, I have a husband and two daughters who are 12 and 10 years old, and a dog Dahlia. I have started my blog out of the great need to share my knowledge and experience in the field of high vibrations, living in harmony with myself, with my inner self. Life on Earth is meant to be fun and continuous growth. I want to share my thoughts and help each of you on the path of your own growth. I have never written a blog before, although my professional life is related to writing. I hope everyone will find something for themselves here that will help them grow. I graduated Excellence Academy by Maya Ori, and I am also certified in Practical Channeling. I am also Mindvalley Certified Life Coach. I invite you to my blog:)

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: